بازسازی دفتر مرکز شرکت کلون

طراحی:  محمد سابقی ، سارا موسوی

همکاران اجرا: علیرضا نویدی محمد امین نویدی، محمد سابقی، سارا موسوی

کارفرما: شرکت کوبه تجارت مبین، برند تجاری کلون

موقعیت: تهران، میدان حسن آباد

سال:۱۳۹۷

نوع قرار داد : طراحی و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا