استادیوم فوتبال پرند

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: اداره ورزش پرند

موقعیت: تهران، پرند

سال: ۱۳۹۴

نوع قرار داد : طرح پیشنهادی

شرکت طرح و نقش آپادانا

  Football stadium in Parand , Proposal design

Architect: Mohamad Sabeghi

Client: Parand Sport organization

Location: Tehran, Parand

Year: 2014

Contract type: Architectural design /Proposal design