طراحی باغ ویلای خانوادگی

طراحی:  سارا موسوی ، محمد سابقی

انیمیشن: www.Sketchupers.com

کارفرما: دکتر نقوی

موقعیت: تهران، شهریار

سال:۱۳۹۸

نوع قرار داد : طراحی و نظارت عالیه اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا