طراحی داخلی و بازسازی واحد اداری در ظفر

طراحی:  محمد سابقی ، سارا موسوی

همکار اجرا: علیرضا نویدی

کارفرما: آقای کتابچی

موقعیت: تهران ، خ شریعتی

سال: ۱۳۹۷

نوع قرار داد : طراحی و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا