طراحی مجتمع مسکونی و تجاری در بندر لنگه

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

نظارت عالیه: گروه مهندسین طرح و نقش آپادانا

کارفرما: خصوصی

موقعیت: هرمزگان ، تبریز

سال:۱۳۹۹ – در حال ساخت

نوع قرار داد : طراحی معماری