طراحی ویلای خانوادگی در چالوس

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خصوصی

موقعیت: مازندران، چالوس

سال:۱۳۹۹

نوع قرار داد : طراحی و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا