طراحی ویلای مسکونی در شیرگاه

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خصوصی

موقعیت: مازندران، شیرگاه

سال:۱۳۹۸

نوع قرار داد : طراحی و معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا