طراحی رستوران بوف عسلویه

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: شرکت رستوران های زنجیره ای بوف

موقعیت: بوشهر ، عسلویه

سال: ۱۳۹۶

نوع قرار داد : مسابقه / تقدیر شده مسابقه

شرکت طرح و نقش آپادانا