ویلای خانوادگی جابان

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خانواده آقای رضایی

موقعیت: دماوند، جابان

سال:۱۳۹۶

نوع قرار داد : طراحی و معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا