طراحی ویلای خانوادگی در مرزی کلای مازندران

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

اجرا: مهندس شاکری – مهندس کریم زاده

نظارت عالیه: مهندس سابقی، مهندس موسوی

کارفرما: خانواده جعفرزاده

موقعیت: مازندران، مرزی کلا

سال:۱۳۹۹ – در حال ساخت

نوع قرار داد : طراحی و اجرا (با همکاری گروه مهندسی جام جم شیرگاه)

شرکت طرح و نقش آپادانا