طرح و اجرای کارخانه قصرسوزان

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: برادران سراجی

موقعیت: تهران، پردیس

سال:۱۳۹۳-۱۳۹۴

نوع قرار داد : معماری و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا