طراحی اقامتگاه و سرای سنتی در شیراز

طراحی: سارا موسوی ، محمد سابقی

کارفرما: سرکار خانم باقری

موقعیت: شیراز، خانه سنتی بصیری

سال: ۱۳۹۷

نوع قرار داد : طراحی

شرکت طرح و نقش آپادانا