طراحی مجتمع اداری و تجاری در تهران

سرپرست طراحی:  محمد سابقی

همکاران طرح: جواد الهی، محمد سابقی، نسیم آشنا، رضا ملکی

کارفرما: شرکت ساختمانی هلال ایرانیان (مسابقه محدود)

موقعیت: تهران، خ طالقانی

سال:۱۳۹۵

نوع قرار داد : مسابقه معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا