طراحی ویلای خانوادگی در مرزی کلای مازندران

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

اجرا: مهندس شاکری – مهندس کریم زاده

نظارت عالیه: مهندس سابقی، مهندس موسوی

کارفرما: خانواده جعفرزاده

موقعیت: مازندران، مرزی کلا

سال:۱۳۹۹ – در حال ساخت

نوع قرار داد : طراحی و اجرا (با همکاری گروه مهندسی جام جم شیرگاه)

شرکت طرح و نقش آپادانا

طراحی ویلای خانوادگی در چالوس

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خصوصی

موقعیت: مازندران، چالوس

سال:۱۳۹۹

نوع قرار داد : طراحی و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا

طراحی ویلای مسکونی در شیرگاه

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خصوصی

موقعیت: مازندران، شیرگاه

سال:۱۳۹۸

نوع قرار داد : طراحی و معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا

ویلای خانوادگی جابان

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

کارفرما: خانواده آقای رضایی

موقعیت: دماوند، جابان

سال:۱۳۹۶

نوع قرار داد : طراحی و معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا

طراحی باغ ویلای خانوادگی

طراحی:  سارا موسوی ، محمد سابقی

انیمیشن: www.Sketchupers.com

کارفرما: دکتر نقوی

موقعیت: تهران، شهریار

سال:۱۳۹۸

نوع قرار داد : طراحی و نظارت عالیه اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا

طراحی مجتمع مسکونی و تجاری در بندر لنگه

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

نظارت عالیه: گروه مهندسین طرح و نقش آپادانا

کارفرما: خصوصی

موقعیت: هرمزگان ، تبریز

سال:۱۳۹۹ – در حال ساخت

نوع قرار داد : طراحی معماری

 

طراحی مجتمع اداری و تجاری در تهران

سرپرست طراحی:  محمد سابقی

همکاران طرح: جواد الهی، محمد سابقی، نسیم آشنا، رضا ملکی

کارفرما: شرکت ساختمانی هلال ایرانیان (مسابقه محدود)

موقعیت: تهران، خ طالقانی

سال:۱۳۹۵

نوع قرار داد : مسابقه معماری

شرکت طرح و نقش آپادانا

طرح و اجرای کارخانه قصرسوزان

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: برادران سراجی

موقعیت: تهران، پردیس

سال:۱۳۹۳-۱۳۹۴

نوع قرار داد : معماری و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا