شرکت طرح و نقش آپادانا

گروه طراحی و معمار آپادانا در سال ۸۸ فعالیت خود را در زمینه پروژه های تحقیقاتی معماری و شرکت در مسابقات معماری معتبر داخلی و خارجی آغاز نمود و در سال ۹۷ با نام شرکت طرح و نقش آپادانا با شماره ثبت ۵۳۳۲۶۰، به صورت سهامی خاص رسما ادامه فعالیت می نماید. طراحی داخلی و معماری انواع پروژه های ساختمانی ، همچنین نظارت و اجرای پروژه های مذکور از جمله فعالیت های اصلی مجموعه ما می باشد.